image

Kemikali na taka

Tunafanya kazi kuhakikisha kemikali na taka zinashughulikiwa ipasavyo.

Changamoto

Kemikali na taka hupatikana karibu kwa kila sekta katika jamii. Ni muhimu kuzishughulikia kwa njia mwafaka ili kumlinda binadamu na kuhifadhi mazingira.

 

The Work